Józefa Katarzyna Wyrzykowska
akt urodzenia z 1773 r.
Józefa Katarzyna Wyrzykowska  ‏(I233)‏
Given Names: Józefa Katarzyna
Surname: Wyrzykowska
Married Name: Józefa Katarzyna Magnuska

Gender: FemaleFemale
      

Birth: 19 March 1773 Zgierz ‏(Kałów)‏, Poddębica, poddębicki, Łódzkie, Polska
Personal Facts and Details
Birth 19 March 1773 Zgierz ‏(Kałów)‏, Poddębica, poddębicki, Łódzkie, Polska


Note: akt nr 498/1773
MarriageReligious Marriage
Jan Magnuski - 10 February 1794 ‏(Age 20)‏ Zgierz, ‏( Kały)‏, zgierski, łódzkie, Polska

Globally unique Identifier AE9F50084964D6118C8AC3FA77C4B5716D43
Last Change 29 November 2019 - 13:56:14 - by: gabriela
View Details for ...


Immediate Family  (F82)
Jan Magnuski
- 1815
Michał Magnuski
1796 - 1798
Walenty Magnuski
1798 - 1799
Monika Domicella Magnuska
1801 -
Rafal Ksawery Magnuski
1803 - 1829
Józefat Franciszek Magnuski
1806 -


Notes
Birth akt nr 498/1773
Death of spouse akt nr 14/1815

View Notes for ...


Sources

Source
Herbarz Polski Bonieckiego
Citation Details:  Page 252
  Date of entry in original source: 1899
  Text: Leon, syn podobno Andrzeja, ozeniony z Zuzanna Milewska, lowczanka nowogrodzka, ktora sprzedala 1766 roku Ossy, w rawskim, Leszczynskim, a zyla wdowa 1780 r., pozostawil synow: Andrzeja-Bernardyna, zmarlego 1823 r. i Jana, zmarlego 1822 r., ktorego wdowa, Jozefa z Wyrzykowskich, z maloletnimi dziecmi: Domicella, Rafalem i Jozefatem, mieszkala w Kowalau 1823 r. Ten Jozefat Franciszek dowiodl szlachectwa w Krolestwie 1843 r., a syn jego, z Tekli Nowickiej, Tadeusz Stanislaw 1851 r.

Leon, probably son of Andrzej, married to Zuzanna Milewska, a daughter of the Master of the Royal Hunt of Nowogrod, who ‏(Zuzanna)‏ sold the part of Ossa in Rawicz region to Leszczynski, widow since 1780, left sons: Andrzej - Bernardyn, who died in 1823, and Jan who died in 1822 and whose wife ‏(widow)‏ Jozefa from Wyrzykowski family lived in Kowal in 1823 with their juvenile children: Domicella, Rafal and Jozefat. This Jozefat Franciszek proved his nobility in the Congres Kingdom of Poland in 1843, and his son, born by Tekla Nowicka, Tadeusz Stanislaw 1851.

Note: Jozefa ‏(Magnuska)‏ Wyrzykowska

Source
Magnuski Family Genealogical Society
Publication: http://www.magnuski.org/
  Date of entry in original source: 25 March 2005
  Text: Jozefa Wyrzykowska-233
Nob. Josepha Magnuska de v.Sokolow” is also Godmather of child from Huta Sokolowska at day 25 November 1805.
“Nob. Joannes et Josepha de Wyrzykowskie Magnusci de Sokolow Possesore” were Godparents of the child born in Sokolow in 8 August 1806. ‏( Baptism 10 July, Nr act 728)‏.

  Prawdopodobnie z Ksiag Chrztow parafii Sokolow

Note: Prawdopodobnie z Ksiag Chrztow parafii Sokolow

Source
Magnuski Family Genealogical Society
Publication: http://www.magnuski.org/
  Date of entry in original source: 25 March 2005
  Text: Jan Magnuski was born in Sierakow in Parish Kutno,Poland. He died 1822. He married Jozefa Wyrzykowska.

Jozefa Wyrzykowska was born in Kalow, Zgierz Parish, Poland. She married Jan Magnuski.

They had the following children:
F i Monika Domicella Magnuska was born 1 May 1801 in St. Catherine Parish, Zgierz, Poland.
M ii Rafał Xaverius Magnuski was born 26 Oct 1803 in Sokolow Aula Mansion, Łódź, Poland.
M iii Józefat Franciszek Magnuski

  Brak pierwotnego zrodla

Note: Brak pierwotnego zrodla

Source
Ksiega Narodzin - Akta urodzen, Zgierz 1801
Publication: Opracowane przez Pana Macieja Wierzbowskiego - pracownika Muzeum Miasta Zgierza
Citation Details:  Akt chrztu nr 66
  Date of entry in original source: 12 May 1801
  Text: Jozefa Wyrzykowska - 233
Akt chrztu nr 66 z 12 V 1801 r. Tegoż dnia w kościele parafialnym zgierskim pod wezwaniem św. Katarzyny, Panny i Męczennicy, następuje chrzest Moniki Domicelli ‏[w oryginale po łacinie Monica Domicella]‏, urodzonej 1 V 1801 r. w Zgierzu ‏[konkretnie były to pomieszczenia zgierskiego szpitala - ówczesnego przytułku dla ubogich „Domus Hospitalis in Oppido Zegrze”, służyły najprawdopodobniej za mieszkanie dla urzędnika, jakim był Jan Magnuski]‏. Jej rodzicami byli: „Magnificorum Joannis Magnuski Regentus Zegrzensis cujus origo de villa Sieraków et parochia Kutno” oraz „Magnificorum Josepha Wyrzykowska cujus origo de villa Kały et par. Zegrzensis”, Chrzestnymi byli: „ Magnifici ac Generosi Michael et Honorata de Dzierzbickie Dzierzbięty bonorum v. Lucimierz Regalis tenuteri Possessores”. Asystentem chrzestnych była „Magnif. Conegunda Łoiewska vexili-essa Bidgostiensi, omnes de Parochia Zegrzensi Parochiani”
Kilka słów wyjaśnienia: Z tego aktu wynika, że Jan Magnuski przybył do Zgierza przed 1 V 1801 r. Pochodził z Sierakowa w parafii Kutno. Jego żona, Józefa, pochodziła z Kałów. Była to wieś w ówczesnej parafii zgierskiej, dziś znajdująca się na terenie miasta Łodzi. Chrzestni byli dzierżawcami królewskiej wsi Lućmierz ‏(obecnie teren gminy wiejskiej Zgierz)‏ a asystentka chorążyną Bydgoską.
English translation
Certificate of baptism Nr 66 from 12 May 1801. At this day in the parish church under the invocation of St. Catherine , take place baptism of Monika Domicelli ‏(in original Latin Monica Domicella)‏, born 1 May 1801 in Zgierz ‏( it were rooms of Zgierz hospital-in those days poor-house “Domus Hospitalis in Oppido Zegrze”, which were accommodation for clerk, who was Jan Magnuski)‏. Her parents were “Magnificorum Joannis Magnuski Regentus Zegrzensis cujus origo de villa Sierakow et parochial Kutno” and “Magnificorum Josepha Wyrzykowska cujus origo de villa Kaly et par. Zegrzensis”. Godparents were “Magnifici ac Generosi Michael et Honorata de Dzierzbickie Dzierzbiety bonorum v.Licimierz Regalis tenuteri Possessores”. Assistant of Godparents was “Magnif. Conegunda Loiewska vexili-essa Bidgostiensi, omnes de Parochia Zegrensi Parochiani”.
A small explanation: From this act follows that Jan Magnuski arrived to Zgierz before 1 May 1801. He descended from Sierakow in Parish Kutno. His wife, Jozefa, descended from Kalow. At this time it was a village in Zgierz’s Parish, today lies in Lodz town. Godparents were tenant of a king village Lucmierz ‏(today is on premises of commune Zgierz)‏ and assistant was standard-bearer of Bydgoska.

Source
Ksiega Narodzin i Chrztow, Zgierz 1803
Publication: Opracowane przez Pana Macieja Wierzbowskiego - pracownika Muzeum Miasta Zgierza
Citation Details:  Akt chrztu # 358, Dwor Sokolowski
  Date of entry in original source: 26 October 1803
  Text: W akcie chrztu nr 358 z 26 X 1803 r., we dworze sokołowskim - „Sokołów Aula”, „Gen. Joannis Magnuski, katolik, Sokołowo villa Heredum ac Posessorum" i „Gen. Josepha ‏[Józefa]‏ de Wyszkowskie, kat., "Sokołowo v. Heredum ac Posessorum" są rodzicami „Raphael Xaverius” ‏[Rafała Ksawerego]‏ ur. 1803.10. 26. Chrzestnymi są „Gen. Joannes Mroczyński, katolik, de Civitate Lancicienssi ac Comissin Officialista" i „Gen. Cunegundis ‏[Kunegunda]‏ Rozdrażewska, kat., "de v. Sokołowo in Parte Tenutaria".
Sokołów to też stara wieś ‏(dziś także teren administracyjny Łodzi, jej nazwa pisana była różnie - Sokołowo, Sokołów. Zwracam uwagę na różną pisownię nazwiska Józefy - Wyszkowska i Wyrzykowska. Powtarza się częściej ta druga wersja.‏

Source
Ksiegi Narodzin i Chrztow, Zgierz 1806
Publication: Opracowane przez Pana Macieja Wierzbowskiego - pracownika Muzeum Miasta Zgierza
Citation Details:  Akt chrztu # 738
  Date of entry in original source: 28 September 1806
  Text: Akt chrztu nr 738 z 28 IX 1806 r.. 1806.09.25 rodzi się „Josepha Francisca” - Józefa Franciszka Rodzicami są: „gen. Joannis Magnuski i Josepha de Wyrzykowskie”. Chrzestni: ”gen. Adalbertus et Balbina de ‏(Porzenickie ?)‏ Wyrzykowski de Villa Kały Possesores”.

Source
Ksiegi Narodzin i Chrztow, Zgierz 1806
Publication: Opracowane przez Pana Macieja Wierzbowskiego - pracownika Muzeum Miasta Zgierza
Citation Details:  Akt chrztu # 728
  Date of entry in original source: 10 July 1806
  Text: „Nob. Joannes et Josepha de Wyrzykowskie Magnusci de Sokołów Possesores” chrzestnymi dziecka ur. w Sokołowie 8 VIII 1806 r.‏[chrzest 10 VII, nr aktu 728]‏
----
English translation
“Nob. Joannes et Josepha de Wyrzykowskie Magnusci de Sokolow Possesore” were Godparents of the child born in Sokolow in 8 August 1806. ‏( Baptism 10 July, Nr act 728)‏.

Source
Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim 1836-1861
Publication: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Polskie Towarzystwo Heraldyczne. Wydawnictwo DIG. Warszawa 2000

View Sources for ...


Media

Multimedia Object
akt urodzenia z 1773 r.akt urodzenia z 1773 r.  ‏(M2446)‏
Type: Document


Multimedia Object
akt ślubuakt ślubu  ‏(M2447)‏
Type: Document

View Media for ...


Close Relatives
Family with Jan Magnuski
Husband
Jan Magnuski ‎(I232)‎
Birth Sieraków, Kutno, kutnowski, Łódzkie, Polska
Death 20 December 1815 Age: 54 Grabkowo, Kowal, włocławski, Kujawsko - Pomorskie, Polska
Józefa Katarzyna Wyrzykowska ‎(I233)‎
Birth 19 March 1773 Zgierz ‏(Kałów)‏, Poddębica, poddębicki, Łódzkie, Polska

Religious Marriage: 10 February 1794 -- Zgierz, ( Kały), zgierski, łódzkie, Polska
2 years
#1
Son (Birth)
Michał Magnuski ‎(I3788)‎
Birth about 1796 22 Zgierz, ‏( Sokołów)‏, zgierski, Łódzkie, Polska
Death 28 October 1798 ‏(Age 2)‏ Zgierz, ‏( Sokołów)‏, zgierski, Łódzkie, Polska
2 years
#2
Son (Birth)
Walenty Magnuski ‎(I3789)‎
Birth 2 February 1798 24 Zgierz, ‏( Sokołów)‏, zgierski, Łódzkie, Polska
Death 4 December 1799 ‏(Age 22 months)‏ Zgierz, ‏( Sokołów)‏, zgierski, Łódzkie, Polska
3 years
#3
Daughter
Monika Domicella Magnuska ‎(I234)‎
Birth 1 May 1801 28 Sokołów, Łódź, Łódź, Łódzkie, Polska
3 years
#4
Son
Rafal Ksawery Magnuski ‎(I235)‎
Birth 26 October 1803 30 Sokołów, Łódź, Łódź, Łódzkie, Polska
Death 30 June 1829 ‏(Age 25)‏ Zamość, Zamość, Lubelskie, Polska
3 years
#5
Son
Józefat Franciszek Magnuski ‎(I236)‎
Birth 25 September 1806 33 Sokołów, Łódź, Łódź, Łódzkie, Polska