Felicyanna Paulina Rytwińska  ‏(I603)‏
Given Names: Felicyanna Paulina
Surname: Rytwińska
Married Name: Felicyanna Paulina Magnuska

Gender: FemaleFemale
      

Birth: 18 May 1829 sw Krzyz, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death: 24 May 1912 ‏(Age 83)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Personal Facts and Details
Birth 18 May 1829 sw Krzyz, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska


Show Details Note: #543 birth of Felicyanna Paulina Rytwińska daughter of Jan & Maryanna Migasiewicz-sw Krzyz parish.

The 1865 birth record states the Paulina was 32 in 1865. That would make her birth year 1833, not 1828.

Birth: Akt 1073, Rok 1865, W-wa Nawiedzenie NMP, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska

Działo się w W—wie dnia trzeciego grudnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego piątego roku, o godzinie dziesiątej rano stawił się Antoni Magnuski urzędnik sądowy lat czterdzieści pięć liczący w obecności Palemona Sobczyńskiego obywatela i Mikołaja Magnuskiego komornika sądowego obydwóch po lat trzydzieści osiem mających, w W—wie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej, urodzone tu w W—wie pod liczbą pięćset czterdzieści pięć, dnia dwunastego listopada roku bieżącego o godzinie drugiej popołudniu z jego małżonki Pauliny z domu Rytwińskich, lat trzydzieści dwa mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Marceli Palemon, a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wymieniony Palemon Sobczyński i Julia Magnuska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, który oraz z nami podpisali Antoni Magnuski, Palemon Sobczyński, Mikołaj Magnuski, --?--, --?--, Maciej Roguski wikariusz parafii Panny Maryi.

Residence 1852 ‏(Age 22)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Address:
739 Rymarska Street
Warszawa, Polska

MarriageReligious Marriage
Antoni Piotr Magnuski - 7 August 1852 ‏(Age 23)‏ W-wa św. Andrzej, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska


Show Details Note: Akt 144

Działo się w Warszawie dnia siódmego sierpnia tysiąc osiemset pięćdziesiątego drugiego roku o godzinie dziewiątej rano. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Józefa Magnuskiego aplikanta sądowego i Franciszka Magnuskiego obywatela, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, Na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne Małżeństwo między: Antonim Piotrem dwóch imion Magnuskim, wdowcem oficjalistą sądowym, urodzonym w Warszawie, synem Franciszka i niegdy Katarzyny z Siedlanowskich małżonków Magnuskich, lat trzydzieści dwa mającym, przy ulicy Miodowej pod liczbą czterysta osiemdziesiąt cztery zamieszkałym, a Pauliną Rytwińską, Panna przy familii zostającą, urodzoną w Warszawie córką Jana i Maryanny ‏(Marianny)‏ z Migasiewiczów małżonków Rytwińskich, lat dwadzieścia trzy mającą w Warszawie przy ulicy Rymarskiej pod liczbą: siedemset trzydzieści dziewięć w tej Parafii zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach: Dwudziestym siódmym czerwca, czwartym i Jedynastym lipca roku bieżącego w Parafiach tutejszej i Św. Jana. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, że zawarli umowę przedślubną w dniu dwudziestym czwartym lipca / piątym sierpnia ‏[5.08 wg kalendarza rosyjskiego]‏ przed Marcelim Zielińskim Regentem ‏[powinno być Rejentem]‏. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez xiędza ‏[księdza]‏ Kanonika Marcina Zarzeckiego administratora tutejszego Kościoła. Akt ten po przeczytaniu przez Nas, Zaślubionych i Świadków podpisany został.

Xsiądz Marcin Zarzecki administrator Kościoła

Antoni Magnuski Paulina Rytwińska F Magnuski
Józef Magnuski

Took place in Warsaw on the seventh day of August one thousand eight hundred and fifty-second year ‏[7 August 1852]‏ at nine o'clock in the morning. We know, we do that in the presence of witnesses Joseph Magnuski trainee judicial and Francis Magnuski, citizen, adult residents of Warsaw, on today there was an inter-religious marriage: Peter Anthony Magnuski ‏(two names)‏, a widower, court clerk, who was born in Warsaw, the son of Francis and Catherine ‏(was once Siedlanowska)‏ Magnuski, spouses, thirty-two, having at Miodowa the number of four hundred eighty-four resident, and Paulina Rytwińska, with families becoming Miss, who was born in Warsaw, the daughter of John and Maryanna ‏[Marianna]‏ ‏(from Migasiewicz)‏ Rytwiński, spouses, aged twenty-three, having a street in Warsaw Rymarski the numbers: seven hundred thirty nine residing in this parish. Marriage announcements are preceded by three days: the twenty-seventh of June, the fourth and eleventh of July in the current year and the local Parishes St. John. Objection to the marriage did not take place. New spouses declare that they have entered into a prenuptial agreement on the twenty-fourth of July / fifth of August ‏[5.08 according to the Russian calendar]‏, the Regent ‏[Notary]‏ Marceli Zielinski. This religious rite has been completed by xiędza ‏[Father]‏ the Canon Martin Zarzeckiego, administrator of the local church. This act, after reading through us, was signed by the Married parties and Witnesses.

Father Martin Zarzecki Church Administrator

Antoni Magnuski Paulina Rytwińska F Magnuski
Józef Magnuski

Death 24 May 1912 ‏(Age 83)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska

Burial 1912 ‏(Age 82)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Cemetery: Cmentarz Powązkowski w Warszawie


Show Details Source: Magnuski Family Genealogical Society
Publication: http://www.magnuski.org/
  Date of entry in original source: 23 March 2005
  Text: Grave: IV-1-17/18/19/20

Globally unique Identifier EAC3A1C229F9234B88F88611529477374BFF
Last Change 7 April 2013 - 16:19:07
View Details for ...

Parents Family  (F787)
Jan Rytwiński
-
Marianna Migasiewicz
-
Felicyanna Paulina Rytwińska
1829 - 1912

Immediate Family  (F230)
Antoni Piotr Magnuski
1821 - 1888
Henryk Antoni Magnuski
1856 - 1910
Roman Magnuski
1863 - 1866
Marceli Palemon Magnuski
1865 - 1939
Aleksander Mieczysław Magnuski
1867 -


Notes
Birth #543 birth of Felicyanna Paulina Rytwińska daughter of Jan & Maryanna Migasiewicz-sw Krzyz parish.

The 1865 birth record states the Paulina was 32 in 1865. That would make her birth year 1833, not 1828.

Birth: Akt 1073, Rok 1865, W-wa Nawiedzenie NMP, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska

Działo się w W—wie dnia trzeciego grudnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego piątego roku, o godzinie dziesiątej rano stawił się Antoni Magnuski urzędnik sądowy lat czterdzieści pięć liczący w obecności Palemona Sobczyńskiego obywatela i Mikołaja Magnuskiego komornika sądowego obydwóch po lat trzydzieści osiem mających, w W—wie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej, urodzone tu w W—wie pod liczbą pięćset czterdzieści pięć, dnia dwunastego listopada roku bieżącego o godzinie drugiej popołudniu z jego małżonki Pauliny z domu Rytwińskich, lat trzydzieści dwa mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Marceli Palemon, a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wymieniony Palemon Sobczyński i Julia Magnuska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, który oraz z nami podpisali Antoni Magnuski, Palemon Sobczyński, Mikołaj Magnuski, --?--, --?--, Maciej Roguski wikariusz parafii Panny Maryi.
Marriage Akt 144

Działo się w Warszawie dnia siódmego sierpnia tysiąc osiemset pięćdziesiątego drugiego roku o godzinie dziewiątej rano. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Józefa Magnuskiego aplikanta sądowego i Franciszka Magnuskiego obywatela, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, Na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne Małżeństwo między: Antonim Piotrem dwóch imion Magnuskim, wdowcem oficjalistą sądowym, urodzonym w Warszawie, synem Franciszka i niegdy Katarzyny z Siedlanowskich małżonków Magnuskich, lat trzydzieści dwa mającym, przy ulicy Miodowej pod liczbą czterysta osiemdziesiąt cztery zamieszkałym, a Pauliną Rytwińską, Panna przy familii zostającą, urodzoną w Warszawie córką Jana i Maryanny ‏(Marianny)‏ z Migasiewiczów małżonków Rytwińskich, lat dwadzieścia trzy mającą w Warszawie przy ulicy Rymarskiej pod liczbą: siedemset trzydzieści dziewięć w tej Parafii zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach: Dwudziestym siódmym czerwca, czwartym i Jedynastym lipca roku bieżącego w Parafiach tutejszej i Św. Jana. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, że zawarli umowę przedślubną w dniu dwudziestym czwartym lipca / piątym sierpnia ‏[5.08 wg kalendarza rosyjskiego]‏ przed Marcelim Zielińskim Regentem ‏[powinno być Rejentem]‏. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez xiędza ‏[księdza]‏ Kanonika Marcina Zarzeckiego administratora tutejszego Kościoła. Akt ten po przeczytaniu przez Nas, Zaślubionych i Świadków podpisany został.

Xsiądz Marcin Zarzecki administrator Kościoła

Antoni Magnuski Paulina Rytwińska F Magnuski
Józef Magnuski

Took place in Warsaw on the seventh day of August one thousand eight hundred and fifty-second year ‏[7 August 1852]‏ at nine o'clock in the morning. We know, we do that in the presence of witnesses Joseph Magnuski trainee judicial and Francis Magnuski, citizen, adult residents of Warsaw, on today there was an inter-religious marriage: Peter Anthony Magnuski ‏(two names)‏, a widower, court clerk, who was born in Warsaw, the son of Francis and Catherine ‏(was once Siedlanowska)‏ Magnuski, spouses, thirty-two, having at Miodowa the number of four hundred eighty-four resident, and Paulina Rytwińska, with families becoming Miss, who was born in Warsaw, the daughter of John and Maryanna ‏[Marianna]‏ ‏(from Migasiewicz)‏ Rytwiński, spouses, aged twenty-three, having a street in Warsaw Rymarski the numbers: seven hundred thirty nine residing in this parish. Marriage announcements are preceded by three days: the twenty-seventh of June, the fourth and eleventh of July in the current year and the local Parishes St. John. Objection to the marriage did not take place. New spouses declare that they have entered into a prenuptial agreement on the twenty-fourth of July / fifth of August ‏[5.08 according to the Russian calendar]‏, the Regent ‏[Notary]‏ Marceli Zielinski. This religious rite has been completed by xiędza ‏[Father]‏ the Canon Martin Zarzeckiego, administrator of the local church. This act, after reading through us, was signed by the Married parties and Witnesses.

Father Martin Zarzecki Church Administrator

Antoni Magnuski Paulina Rytwińska F Magnuski
Józef Magnuski
Marriage Akt 144

Działo się w Warszawie dnia siódmego sierpnia tysiąc osiemset pięćdziesiątego drugiego roku o godzinie dziewiątej rano. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Józefa Magnuskiego aplikanta sądowego i Franciszka Magnuskiego obywatela, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, Na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne Małżeństwo między: Antonim Piotrem dwóch imion Magnuskim, wdowcem oficjalistą sądowym, urodzonym w Warszawie, synem Franciszka i niegdy Katarzyny z Siedlanowskich małżonków Magnuskich, lat trzydzieści dwa mającym, przy ulicy Miodowej pod liczbą czterysta osiemdziesiąt cztery zamieszkałym, a Pauliną Rytwińską, Panna przy familii zostającą, urodzoną w Warszawie córką Jana i Maryanny ‏(Marianny)‏ z Migasiewiczów małżonków Rytwińskich, lat dwadzieścia trzy mającą w Warszawie przy ulicy Rymarskiej pod liczbą: siedemset trzydzieści dziewięć w tej Parafii zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach: Dwudziestym siódmym czerwca, czwartym i Jedynastym lipca roku bieżącego w Parafiach tutejszej i Św. Jana. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, że zawarli umowę przedślubną w dniu dwudziestym czwartym lipca / piątym sierpnia ‏[5.08 wg kalendarza rosyjskiego]‏ przed Marcelim Zielińskim Regentem ‏[powinno być Rejentem]‏. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez xiędza ‏[księdza]‏ Kanonika Marcina Zarzeckiego administratora tutejszego Kościoła. Akt ten po przeczytaniu przez Nas, Zaślubionych i Świadków podpisany został.

Xsiądz Marcin Zarzecki administrator Kościoła

Antoni Magnuski Paulina Rytwińska F Magnuski
Józef Magnuski

Took place in Warsaw on the seventh day of August one thousand eight hundred and fifty-second year ‏[7 August 1852]‏ at nine o'clock in the morning. We know, we do that in the presence of witnesses Joseph Magnuski trainee judicial and Francis Magnuski, citizen, adult residents of Warsaw, on today there was an inter-religious marriage: Peter Anthony Magnuski ‏(two names)‏, a widower, court clerk, who was born in Warsaw, the son of Francis and Catherine ‏(was once Siedlanowska)‏ Magnuski, spouses, thirty-two, having at Miodowa the number of four hundred eighty-four resident, and Paulina Rytwińska, with families becoming Miss, who was born in Warsaw, the daughter of John and Maryanna ‏[Marianna]‏ ‏(from Migasiewicz)‏ Rytwiński, spouses, aged twenty-three, having a street in Warsaw Rymarski the numbers: seven hundred thirty nine residing in this parish. Marriage announcements are preceded by three days: the twenty-seventh of June, the fourth and eleventh of July in the current year and the local Parishes St. John. Objection to the marriage did not take place. New spouses declare that they have entered into a prenuptial agreement on the twenty-fourth of July / fifth of August ‏[5.08 according to the Russian calendar]‏, the Regent ‏[Notary]‏ Marceli Zielinski. This religious rite has been completed by xiędza ‏[Father]‏ the Canon Martin Zarzeckiego, administrator of the local church. This act, after reading through us, was signed by the Married parties and Witnesses.

Father Martin Zarzecki Church Administrator

Antoni Magnuski Paulina Rytwińska F Magnuski
Józef Magnuski

View Notes for ...


Sources

Source
Magnuski Family Genealogical Society
Publication: http://www.magnuski.org/
  Text: Paulina Magnuska ‏(zd. Rytwinska)‏
ur. 1828
zm. 24.5.1912 / 84
corka Jan ‏(?)‏ Rytwinski
zona Antoniego ‏(1820-1866)‏
===========================
Paulina Magnuska ‏(nee Rytwinska)‏
born 1828
died 24.5.1912 / 84
Daughter of Jan ‏(?)‏ Rytwinski
Wife of Antoni ‏(1820-1866)‏

Powazki Cementary, Warszawa
Grave IV-1-17/18/19/20

  Janusz Magnuski File Cards

Note: Janusz Magnuski File Cards
Burial of spouse Magnuski Family Genealogical Society
Publication: http://www.magnuski.org/
  Date of entry in original source: 23 March 2005
  Text: Grave: IV-1-17/18/19/20
Burial Magnuski Family Genealogical Society
Publication: http://www.magnuski.org/
  Date of entry in original source: 23 March 2005
  Text: Grave: IV-1-17/18/19/20

View Sources for ...


Media

Multimedia Object
Antoni Magnuski x Paulina Rytwinska - 1852 - Marriage CertificateAntoni Magnuski x Paulina Rytwinska - 1852 - Marriage Certificate  ‏(M1966)‏
Type: Certificate

Antoni Piotr Magnuski
View Media for ...


Family with Parents
Father
Mother

Marriage: Yes
#1
Felicyanna Paulina Rytwińska ‎(I603)‎
Birth 18 May 1829 sw Krzyz, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 24 May 1912 ‏(Age 83)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Family with Antoni Piotr Magnuski
Husband
Antoni Piotr Magnuski ‎(I594)‎
Birth 19 May 1821 25 20 Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 19 November 1888 ‏(Age 67)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
8 years

 
Felicyanna Paulina Rytwińska ‎(I603)‎
Birth 18 May 1829 sw Krzyz, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 24 May 1912 ‏(Age 83)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska

Religious Marriage: 7 August 1852 -- W-wa św. Andrzej, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
4 years
#1
Son
Henryk Antoni Magnuski ‎(I604)‎
Birth 13 September 1856 35 27 Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 30 June 1910 ‏(Age 53)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
7 years
#2
Son (Birth)
Roman Magnuski ‎(I2614)‎
Birth before 12 May 1863 41 33 Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 12 May 1866 ‏(Age 3)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
3 years
#3
Son
Marceli Palemon Magnuski ‎(I605)‎
Birth 12 November 1865 44 36 Warszawa Nawiedzenie NMP, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 13 May 1939 ‏(Age 73)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
2 years
#4
Son
Aleksander Mieczysław Magnuski ‎(I606)‎
Birth 12 December 1867 46 38 Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska