Individuals

Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | None | (unknown)

SurnameSURNIndividuals
1ŁabędzkaŁABĘDZKA1
2Łącka ‏(Ląncka, Łączka)‏ŁĄCKA (LĄNCKA1
3ŁąckiŁĄCKI1
4Łącka ‏(Ląncka, Łączka)‏ŁĄCZKA)1
5ŁączkowskaŁĄCZKOWSKA1
6ŁączkowskiŁĄCZKOWSKI4
7ŁazarczykŁAZARCZYK8
8ŁęgoszewskaŁĘGOSZEWSKA1
9ŁobodzkaŁOBODZKA1
10Łobodzki ‏(Sobodzki)‏ŁOBODZKI (SOBODZKI)1
11hr. Łubieńska
Łubieńska
ŁUBIEŃSKA6
4
10
12hr. Łubieński
Łubieński
ŁUBIEŃSKI10
4
14
13Łubieński h. PomianŁUBIEŃSKI H. POMIAN4
14de Łubna Łubieński h. PomianŁUBNA ŁUBIEŃSKI H. POMIAN1
15ŁykowskiŁYKOWSKI1
   Total individuals: 48
Total Names: 16