Individuals

Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ż | None | (unknown)

SurnameSURNIndividuals
1TańskaTAŃSKA2
2TańskiTAŃSKI6
3TaracickaTARACICKA1
4TarczyńskaTARCZYŃSKA1
5TarkaTARKA9
6TarnogórskaTARNOGÓRSKA1
7TarnogórskiTARNOGÓRSKI1
8TarnowskaTARNOWSKA1
9TarnowskiTARNOWSKI2
10TarzeckiTARZECKI1
11TchórzewskiTCHÓRZEWSKI1
12TheclaTHECLA1
13TokarskiTOKARSKI1
14TomankiewiczTOMANKIEWICZ1
15TondosTONDOS4
16ToruńskaTORUŃSKA1
17ToruńskiTORUŃSKI3
18TrafarskaTRAFARSKA1
19TrębeckaTRĘBECKA1
20TrębeckiTRĘBECKI1
21TregierTREGIER1
22TrockaTROCKA1
23TrojanTROJAN1
24TruszczyńskaTRUSZCZYŃSKA1
25TrynkowskaTRYNKOWSKA1
26TrzeciszewskiTRZECISZEWSKI1
27TrzęsickaTRZĘSICKA1
28TrzęsickiTRZĘSICKI1
29TrzmielTRZMIEL1
30TukTUK2
31TurnoTURNO7
32TwardowskiTWARDOWSKI3
33TyczyńskiTYCZYŃSKI1
34TykTYK9
35TymienieckaTYMIENIECKA1
36TymińskiTYMIŃSKI2
   Total individuals: 74
Total Names: 36